Izumiya Card イズミヤカード株式会社

A 支払回数(回) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B 支払期間(ヵ月) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C 手数料の料率(%)
(実質年率)
12.20 12.99 13.50 13.86 14.11 14.31 14.46 14.57 14.66 14.74
D 現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
2.04 2.72 3.40 4.08 4.76 5.44 6.12 6.80 7.48 8.16
A 支払回数(回) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
B 支払期間(ヵ月) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C 手数料の料率(%)
(実質年率)
14.79 14.84 14.87 14.90 14.92 14.94 14.95 14.96 14.96 14.96
D 現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
8.84 9.52 10.20 10.88 11.56 12.24 12.92 13.60 14.28 14.96
A 支払回数(回) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
B 支払期間(ヵ月) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
C 手数料の料率(%)
(実質年率)
14.96 14.96 14.95 14.95 14.94 14.93 14.92 14.91 14.89 14.88
D 現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
15.64 16.32 17.00 17.68 18.36 19.04 19.72 20.40 21.08 21.76
A 支払回数(回) 33 34 35 36            
B 支払期間(ヵ月) 33 34 35 36            
C 手数料の料率(%)
(実質年率)
14.87 14.85 14.84 14.82            
D 現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
22.44 23.12 23.80 24.48            
このウィンドウを閉じる